SPLOŠNI POGOJI

Politika varstva osebnih podatkov pri SVIGLO PRODUKCIJA, Sašo Švigelj s.p. storitvah.

 

 

 

Zasebnost in piškotki

Vaša zasebnost je za nas pomembna. Cenimo vaše zaupanje ter se zavezujemo k varovanju in ohranjanju osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Ta dokument je sestavni del Splošnih pogojev SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P.. Dokument je lahko občasno posodobljen in opisuje, kako uporabljamo in obdelujemo vaše osebne podatke in kako uporabljamo piškotke, vi pa se s sprejemom teh Pravil zasebnosti s tem strinjate.

Prav tako vam dokument pove, kako nas lahko kontaktirate, če imate vprašanja o svojih osebnih podatkih.

SVIGLO PRODUKCIJA ponuja avdicije prek svojih spletnih strani in drugih spletnih platform, kot so povpraševanja in sodelovanja s strani partnerjev SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. in družbenih medijev.

 

 

Izjava o zasebnosti

 

Kakšne vrste osebnih podatkov uporablja SVIGLO PRODUKCIJA?

Ko se vpisujete v bazo, boste morali vnesti: svoje ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-poštni naslov, svojo fotografijo, datum rojstva, bravo las, bravo oči, konfekcijsko številko, številko noge, višino, hobije, izkušnje in podrobnosti o želenem udejstvovanju na področju snemanja, nastopanja pred kamero in fotoaparatom, nastopanj na odru. V primeru, da prijavljate osebo mlajšo od 16 let, mora to opraviti starš ali skrbnik in navesti svoje kontaktne podatke in podatke o otrocih.

 

Zakaj SVIGLO PRODUKCIJA zbira, uporablja in obravnava vaše osebne podatke?

 

1. Zato da vam lahko omogoči snemanje, nastop pred kamero ali fotoaparatom, ali na odru. Primarno bodo vaši osebni podatki uporabljeni za upravljanje z vašim spletnim profilom in prijavami na snemanje.

 

2. Servis: Nudimo storitve za stranke 24/7. Izmenjava vaših podatkov znotraj SVIGLO PRODUKCIJA in poslovnimi partnerji nam omogoča hiter odziv, ko nas potrebujete, ko vas potrdimo za snemanje – vključno s pomočjo pri vprašanjih in iskanju možnosti snemanj.

 

3. Marketing: Prav tako SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporabi vaše podatke za marketinške aktivnosti, kot je dovoljeno v skladu z zakonom. Na primer:

Ko opravite prijavo na avdicijo pri SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P.,  lahko posredovane informacije SVIGLO PRODUKCIJA uporabi, da vam pošilja novice o podobnih ponudbah, izdelkih in storitvah.

Prav tako lahko SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. strankam pošilja redna glasila po e-pošti in sms-ju.

V vsakem trenutku se lahko odločite, da se odjavite iz tržnega komuniciranja.

Glede na informacije, ki jih delite z SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P., lahko SVIGLO PRODUKCIJA individualizira ponudbe, ki bodo prikazane na naši spletni strani ali na spletnih straneh tretjih oseb, vključno z družbenimi omrežji.

 

Ko uporabite naše storitve, vam lahko pošljemo vprašalnik ali vas povabimo, da opišete svoje izkušnje z SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P..

 

 

4. Odkrivanje in preprečevanje goljufij: Vaše osebne podatke lahko SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporablja za odkrivanje in preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih ali nezaželenih aktivnosti.

 

 

Kako SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporablja družbena omrežja?

 

SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporablja družbena omrežja za promocijo ponudbe/ povpraševanj svojih partnerjev/projektov in promocijo ter izboljšanje lastnih storitev.

 

Kako SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. deli vaše podatke s tretjimi osebami?

 

V določenih okoliščinah lahko delimo vaše osebne podatke s tretjimi osebami.

1. Pri obisku pri nas ali uradnem zastopniku, ko se fotografirate, snemate posredujemo vaše kontakte v obravnavo sodelujočim partnerju/partnerjem pri procesu za omogočanje čim boljše vaše vizualne in pisne predstavitve. V obravnavo za izboljšanje profila in povečanje možnosti. Podatke z vašim privoljenjem posredujemo tudi svetovalcem za vašo nadaljno kariero.

 

2. Pred in po snemanju, vaše kontakte posredujemo našim poslovnim partnerjem za uskladitev kostumskih prob, snemanja, preverjanja ustreznosti, časovne razpoložljivosti.

Vaše podatke posredujemo pogodbenim sodelavcem za izdelavo pogodb- vsakič znova za vsak potrjeni projekt. Za vsak projekt posebej posredujete način – kako želite izplačilo in vse podatke, ki so potrebni za to izplačilo. V pogodbi se določa namen in uporaba vaše podobe.

 

3. Ponudniki storitev – tretje osebe: SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. lahko koristi storitve tretjih oseb za obdelavo vaših osebnih podatkov za zgoraj navedene namene in za novosti, ki vam bodo izboljšale možnosti pri vašem udejstvovanju. Na primer, lahko uporabimo ponudnike storitev za pošiljanje informacij glede snemanj, režiserjev, vaših ocen, vaše zgodovine prijav, posredovanih podatkov s strani vas in naših partnerjev. V kolikor situacija zahteva, lahko delamo tudi s ponudniki plačilnih storitev tretjih oseb, kar olajša delovanje. Sodelujemo tudi s ponudniki oglaševalskih storitev za namene trženja svojih storitev na drugih platformah ali z drugimi ponudniki za analitične namene in namene razvoja specializirane programske opreme. Te tretje osebe (t. i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov) bodo s sporazumi o zaupnosti in pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov zavezane k varovanju vaših osebnih podatkov po enakih standardih, kot jih zagotavlja SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P., osebne podatke pa bodo lahko uporabljale le za namene, ki jih opredeljujejo ta Pravila zasebnosti.

 

Naši poslovni partnerji: Sodelujemo tudi s partnerskimi spletnimi stranmi/ režiserji /produkcijami/filmskimi institucijami/televizijami po vsem svetu za večje možnosti vašega in našega udejstvovanja na tem področju.

 

Pristojni organi: SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. lahko posreduje vaše osebne podatke državnim organom, če tako od nas zahteva zakon ali podzakonski predpis. Te zahteve vključujejo izvrševanje pravnomočnih sodnih odločb, ki izhajajo iz pravnih in kazenskih postopkov. SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. lahko tudi razkrije vaše osebne podatke, če je to v skladu z zakonom nujno potrebno za namene preprečevanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.

 

 

 

VARNOST

 

Kakšne varnostne postopke uporablja SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. za zaščito vaših osebnih podatkov?

 

V skladu s slovenskimi in z evropskimi predpisi o varstvu podatkov SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporablja primerne postopke za preprečitev nepooblaščenega dostopa in zlorabe osebnih podatkov.

 

SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporablja ustrezne sisteme in postopke za varovanje in zaščito osebnih podatkov, ki jih posredujete.

SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. uporablja tudi varnostne postopke in tehnične in fizične omejitve za omejevanje dostopa do in uporabe osebnih podatkov na strežnikih SVIGLO PRODUKCIJA. Samo pooblaščeno osebje ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov pri opravljanju svojega dela.

 

Otroci

 

Storitve, ki jih ponuja SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P., so namenjene tudi staršem otrok do 16 let, zato je tudi prijava v sistem temu primerna. Uporaba katere koli od naših storitev je dovoljena le z veljavnim soglasjem staršev ali skrbnika.

 

Splošno

 

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.

 

  1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov in hramba

SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. (v nadaljevanju: podjetje) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov.

 

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

 

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail:, info@svigloproduction.si ali z navadno pošto na naslov SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P., Grahovo 93 A, 1384 Grahovo.

 

  1. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P., Grahovo 93 A, 1384 Grahovo ali preko elektronske pošte  info@svigloproduction.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 

  1. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

 

 

SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P., dne 22.10.2019