NAGRADNA IGRA


Notice: Undefined variable: qode_hover_animation in /home/sviglopr/public_html/wp-content/themes/bridge/vc_templates/vc_single_image.php on line 193

Notice: Undefined variable: qode_css_animation in /home/sviglopr/public_html/wp-content/themes/bridge/vc_templates/vc_single_image.php on line 237

Notice: Undefined variable: transition_delay in /home/sviglopr/public_html/wp-content/themes/bridge/vc_templates/vc_single_image.php on line 247

VELIKA NAGRADNA IGRA

Kako do nagrade?

 

V soboto in nedeljo, 12.10 – 13.10. 2019 nas lahko obiščete na poročnem sejmu v Festivalni dvorani Ljubljana in se potegujete za veliko nagrado.

 

OSVOJI 50% POROČNI POPUST

 

V mesecu decembru bomo med vsemi, ki boste všečkali našo facebook stran in izpolnili nagradni kuponček na poročnem sejmu, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel 50% popust na celotno snemanje ali fotografiranje poroke.

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri OSVOJI 50% POROČNI POPUST

1.Organizator nagradne igre je
SVIGLO PRODUKCIJA, SAŠO ŠVIGELJ S.P. (v nadaljevanju organizator nagradne igre).

 

2.V nagradnih igrah lahko sodelujejo samo fizične osebe.

 

3.V nagradni igri in nagradnem žrebanju udeleženci sodelujejo tako, da na Facebook strani všečkajo Facebook
profil https://www.facebook.com/svigloproduction in na nagradni kuponček, ki ga prejmejo na poročnem sejmu, vnesejo svoje podatke (ime, priimek, e-naslov in datum poroke) ter
s podpisom označijo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre (to je pogoj za sodelovanje v
nagradni igri).

 

4.Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l.
RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2,
126/2007, 86/2009).

 

5.Nagradne igre potekajo od 12.10.2019 in trajajo do
preklica. Žrebanje bo potekalo v mesecu decembru.

 

6.Nagrada je 50% popust na storitev snemanja ali fotografiranja poroke.

 

7.Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli
posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.

 

8. Zapisnik žrebanja nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne
igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Seznam bo objavljen na spletni strani organizatorja: www.svigloproduction.si in na Facebook profilu: https://www.facebook.com/svigloproduction.

 

9. Strinjanje s pogoji in pravili je obvezno za sodelovanje v nagradni igri.

 

10. Žrebanje ni javno in bo potekalo v prostorih organizatorja nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta vidna na uradni spletni strani organizatorja.

 

11. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.

 

12. Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.svigloproduction.si.

 

13. VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV: Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1,Uradni list RS št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Sodelujoča oseba soglaša, da se njeni podatki v primeru, da prejme nagrado, objavijo v medijih. Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.

 

Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad

 

 

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči v nagradni igri vpisal v kontaktni obrazec in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.
V primeru, da je tako zakonsko ali specifično določeno, mora nagrajenec organizatorju ob prevzemu nagrade na vpogled predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list).
V kolikor je to v pravilih nagradne igre, mora organizator nagrajenca o tem predhodno obvestiti. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi na lokaciji po predhodnem dogovoru. V kolikor organizator nagradne igre s strani nagrajenca v roku dveh tednov po obvestilu nagrajenca iz kateregakoli razloga (na primer: e-naslov nagrajenca ni pravilen in podobno) ne prejme povratne informacije o prevzemu nagrade se šteje, da se nagrajenec izrecno odpoveduje nagradi, na podlagi česar je organizator prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
– se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca;
– se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili;
– se tudi po obvestilu izžrebancem le-ta ne odzovejo na prevzem nagrade oziroma se ne odzovejo v roku določenem v tem členu, glede na navodila organizatorja nagradne igre.